Vi spelar tillsammans  30 sekunder Musikverkstan på film

Vill du spela i ett band?

Musikverkstan vänder sig till dig som vill utöva musik tillsammans i grupp. Du har kanske behov av en anpassad läromiljö, av kommunikationshjälpmedel eller annan teknisk anpassning, eller så vill du ha en trygg miljö där du i din egen takt kan pröva dina möjligheter att uttrycka dig och växa musikaliskt i. Du prövar dig fram till det instrument, den musiklösning eller röst som passar dig om du inte redan är trygg i detta. Vi fokuserar främst på pop, rock och nutida musik men du som deltagare har stor möjlighet att påverka innehållet utifrån intresse och smak.

Kursblad Musikverkstan för läsåret 2018-2019