Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för “Långa kurser”. I dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och utveckla ett intresse.

Långa kurser läsåret 2018/19

Allmän kurs – Behörighet
Allmän kurs – Framtid
Allmän kurs – Omvärld

BaskursenFramsidan17
Musikverkstan
IT-kursen
Assistentkursen
Musiklinjen
På väg…igen

Kurskatalog för Läsåret 2017/2018

På Furuboda Folkhögskola har ca hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller Allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. ”På väg igen …” är en sådan kurs.

IMG_4606

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast,  logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. Skolhälsovården består av sjuksköterskor och konsultläkare med specialitet i neurorehabilitering som kan erbjudas vid behov. Samtliga insatser måste ansökas om och beviljas från hemkommun eller landsting/region.