Ge dig själv större valfrihet.

Denna kurs är för dig som vill studera på grundskole- och/eller gymnasienivå.

Kanske har du dålig erfarenhet av tidigare studier, behov av mer stöd och tid eller vill studera i liten grupp för att kunna koncentrera dig bättre. Då är Allmän kurs Behörighet på Furuboda något för dig!
Du kan läsa svenska, engelska och matematik på högstadienivå eller läsa in en Grundläggande behörighet med samhällsvetenskapling inriktning på gymnasienivå.

Kursblad AKB  för läsåret 2018/2019