Johanna deltagare i Baskursen har lektion i växthuset.

Bildtext: Johanna deltog i en odlakurs, kursen var ett fritt val på fritiden.

Utvecklas i din egen takt.

Målet med att gå i Baskursen är att ge dig mer kunskap och gemenskap genom undervisning utifrån din förmåga och dina förutsättningar och som leder till utveckling. Du arbetar mycket i tema i de olika ämnena för att lära dig ett sammanhang där allt hänger ihop. Att arbeta tillsammans med andra i en grupp är en av arbetsmetoderna för att utvecklas som människa, men också självständigt arbete är ett viktigt inslag.

Arbetsmetod

Du arbetar mycket med dagsaktuella händelser där bland annat dagens kalender är ett viktigt inslag, arbetar också mycket med bilder, pedagogiska utbildningsprogram och tecken som stöd. Studiebesök är en återkommande aktivitet.

Kursfakta

Längd: 1-3 år 
Kursstart: 27 augusti 2018
Ansökan: 1 april
Antagningsvillkor: Studiebesök, med samtal och prova-på-dagar

Kursen vänder sig främst till dig med en utvecklingsstörning.

Kursblad Bas för läsåret 2018-2019