Johanna deltagare i Baskursen har lektion i växthuset.
Utvecklas i din egen takt.

Baskursen är en mötesplats som ger dig kunskaper och gemenskap. Vi utgår från dina förutsättningar och du får vara med och påverka innehållet i kursen.
Det är viktigt att det du lär dig hänger ihop, därför arbetar vi med olika teman.
Vill du lära dig mer tillsammans med andra är detta en kurs för dig.

Bildtext: Johanna deltog i en odlakurs, kursen var ett fritt val på fritiden.

Kursen vänder sig främst till dig med en utvecklingsstörning.

Kursblad Bas för läsåret 2018-2019