IMGbeskuren_0582

Arbeta med människor

Ansökningsformulär assistentkursen

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd, i skola, boende, och i arbetslivet erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin. Arbetssättet varierar mellan exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och eget arbete. Lärarna i utbildningen har yrkeserfarenhet från särskola, boende, daglig verksamhet, habilitering och kan på ett tydligt sätt koppla teori och praktik. 

Kursfakta

Längd: 1 år 
Kursstart: 27 augusti 2018
Ansökan: 1 april
Antagningsvillkor: Antagning sker utifrån personligt brev och intervju

Kursblad Assistentkursen för läsåret 2018-2019