Det finns fortfarande möjlighet att ansöka till Assistentutbildningen med start i höst!

IMGbeskuren_0582Arbeta med människor.

För dig som vill arbeta nära människor, som behöver assistans i hem, skola eller arbetsliv. I kursen ingår både praktiska och teoretiska moment, det du läser ger dig goda förutsättningar att möta arbetslivet.
Studierna kan bestå av föreläsningar, eget arbete och gruppdiskussioner, allt utifrån assistentens perspektiv. Varje termin ingår tre praktikveckor.

Kursblad Assistentkursen för läsåret 2018-2019