mingel
Långa kurser
Läsårskurser
som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för “Långa kurser”. I dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och  utveckla ett intresse.


Målarpenslar och färger
Korta kurser
Då tänker vi oftast på sommarens kurser, tema- och aktivitetsveckor. Korta kurser kan också arrangeras under höst och vår.


Samverkanskurser
Kurser där folkhögskolan tillsammans med handikapporganisationer
och föreningar arrangerar utbildningar. Kursens längd ska vara
mellan gemenskap hela 1 -14 dagar och ha kursinslag om minst 4 timmar/dag.
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten söker vi bidrag för kost/logi och resor.

Distanskurser
Att läsa på distans på folkhögskola innebär en större flexibilitet i tid och rum och passar dig som vill studera hemifrån eller på andra tider än under dagtid på vardagar.

Distanskurserna  bedrivs med hjälp av internet och är mötes- och dialogbaserade i sammanhållna grupper. Det innebär att grupperna startar samtidigt. En del distanskurser är helt på distans, medan andra kombinerar distansstudierna med ett antal gemensamma fysiska samlingar/kursdagar på folkhögskolan. Hur mycket och hur ofta man är på respektive folkhögskola varierar från kurs till kurs.

Om kurserna på Furuboda
Kurserna är intressebaserade kurser eller Allmänna kurser, alla är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. ”På väg igen …” är en sådan kurs för personer med en förvärvad hjärnskada.

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast,  logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. Skolhälsovården består av sjuksköterskor och konsultläkare med specialitet i neurorehabilitering som kan erbjudas vid behov. Samtliga insatser måste ansökas om och beviljas från hemkommun eller landsting/region.

Ansökan langa kurser