Emma-rehab-2015w


Kommunikation – Kognition – Delaktighet 

Furuboda erbjuder rehabilitering för dig som inte har möjlighet att gå ett läsår på folkhög-skolan. Vi vänder oss till personer med förvärvade hjärnskador. En rehabilitering är som regel på 2 – 3 veckor.

Fördelarna med att få sin rehabilitering förlagd till Furuboda:

Kommunikation
Vårt kommunikationsteam hjälper till att utveckla eller att hitta ett nytt sätt att kommunicera på. Vi har stor erfarenhet av att prova ut olika styrsätt till dator, surfplatta och telefon.
I ”Spelhålan” tränas kommunikation och minne på ett aktivt och roligt sätt.

Kognition
Träna kognitiva funktioner tillsammans med arbetsterapeuten, som ger råd och hjälper till att skapa struktur i vardagen. Minnesträning med CogMed, ett program som används vid träning av koncentration, uthållighet och arbetsminne.

Delaktighet

I vår hjärnskaderehabilitering arbetar ett team, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, badmästare, sjuksköterska och kurator ingår. Alla har stor erfarenhet av rehabilitering.
”För oss i teamet är det viktigt att du känner dig delaktig.”

Motorik och fritid
Träna på vardagliga aktiviteter i en lugn och naturlig miljö, med hjälp av sjukgymnast. Styrketräningslokal, simhall och karbad finns på vår anläggning.

Hos oss finns en unik möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter som simning, skytte och boccia. Hitta ett sätt att cykla på, vi har flera olika typer av cyklar samt Race Runner.
Gå-träning i den fina lätt kuperade naturen. 

Våra kompetenser:
Sjukgymnast och sjukgymnastassistent
Logoped
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
Kurator
Assistenter
Mindfullnessinstruktör
Massör – taktilmassage
Badmästare
Fritidsledare
Pedagoger

Kontakt:
Maria Blad, hjärnskadesamordnare
tel vx  044 781 46 00, tel direkt  044-781 46 73
e-mail: maria.blad@furuboda.se

Vi har tillstånd från inspektionen för vård och omsorg att bedriva korttidsvistelse och personlig assistans.