ANMÄLAN
Anmälan till utbildningar anordnade av Furuboda Kompetens, sker via Furubodas hemsida,
furuboda.org, på sidan för respektive utbildningsdag.
Vid anmälan ska kundnummer alternativt fakturaadress för varje enskild kursdeltagare anges.

Anmälan till utbildning är bindande.

AVANMÄLAN
Avbokning kan göras utan kostnad, fram till sista anmälningsdag. Avbokning måste göras skriftligt, via mail till kompetens@furuboda.se

Vid avbokning efter sista anmälningsdag eller om den anmälde uteblir, faktureras hela kostnaden.

Den bokade platsen kan överlåtas till annan person om den anmälde får förhinder.

Om den anmälde uteblir på grund av sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, kan kursavgiften användas för att delta i annan utbildning anordnad av Furuboda Kompetens.

Furuboda Kompetens har rätt att ställa in en utbildning och i så fall återbetalas redan inbetalda avgifter. Inga andra ersättningar utbetalas.

Furuboda Kompetens fakturerar kursavgiften till uppgiven fakturaadress innan kursstart.