Under denna flik finns information om:

Kurser och föreläsningar
Under hela året erbjuder vi  föreläsningar och utbildningar som presenteras under  KompetensCenter

Kurser i samverkan med andra föreningar
Så kallade samverkanskurser där folkhögskolan sköter ansökan till SPSM, redovisningen av deltagare och bidrar meden del av de aktiviteter som önskas av den samverkande föreningen.

bilder till hemsidan