Under denna flik finns information om:

bilder till hemsidan

Kurser och föreläsningar
Under hela året erbjuder vi  föreläsningar och utbildningar som presenteras under  KompetensCenter

Kurser i samverkan med andra föreningar
Så kallade samverkanskurser där folkhögskolan sköter ansökan till SPSM, redovisningen av deltagare och bidrar meden del av de aktiviteter som önskas av den samverkande föreningen.