DSC01003

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har beviljat tillstånd för Föreningen Furuboda att bedriva personlig assistans för deltagare med funktionsnedsättning vid Furuboda folkhögskola och i samband med läsårsstudier, korttidsvistelse samt korta kurser.

Tillstånd  1, avser rätten att bedriva personlig assistans för deltagare med funktionsnedsättning som går läsårskurser/långa kurser och korta kurser på Furuboda folkhögskola.

Tillstånd 2, avser rätten att bedriva korttidsvistelse i Föreningen Furuboda

Tillstånd 1        Beslut om assistans

Tillstånd 2         Beslut om korttidsvistelse