Verksamhetschef och rektor Jenny Anderberg
tel 044 781 46 51

Marie-Fastin15 Bodil Henriksson15
biträdande rektor Skoladministratör
Marie Fasting 044 781 46 59 Bodil Henriksson  044 781 46 34
 Annica Nordqvist15  Marie Hallqvist15
IKortkursansvarig Informatör
Annica Nordqvist  044 781 48 73 Marie Hallqvist 044 781 46 35
 Internat Hälsa och Assistans
Anna-Lena Ivarsson15
Enhetschef Sjuksköterska 044 781 46 81
Anna-Lena Ivarsson  044 781 46 85 J
 Monika Karlsson15
 Assistent
 Monica Karlsson 044 781 46 83
Kursledare och lärare 
 Yvonne-Legetth15  Agneta-Strömberg15
Allmän kurs Behörighet
Allmän kurs Omvärld och Framtid
Yvonne Legetth  044  -781 48 72 Agneta Strömberg  044 781 46 23
Mats Henrysson15
Baskursen Assistentkursen
Mats Henrysson   044 781 48 74 Anni Dahl   044 781 48 75
 Maria-Bladhw  Roger-Lennartssonw
På väg…igen IT kursen
Maria Blad 044 781 46 63 Roger Lennartsson  044 781 48 76
 John-Sabomw
 Musiklinjen  Musikverkstan
Mathias Tofte  044 781 48 71  John Säbom, 044 781 48 71