Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för ”Långa kurser”. Här kan du pröva på något nytt, utveckla ett intresse eller läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier.

På Furuboda Folkhögskola har ca hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller Allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. ”På väg igen …” är en sådan kurs.

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast,  logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. Samtliga insatser måste ansökas om och beviljas från hemkommun eller landsting/region.

På skolan finns även sjuksköterska och ett gott samarbete med vårdcentralen i Åhus. På jourläkarcentralen vid Centralsjukhus i Kristianstad finns  kvälls-och helgmottagning.

.