WP_20150410_12_38_43_ProRiktlinjer vid studiefrånvaro

  • Hög frånvaro, 15% av den totala kurstiden,  oavsett anledning, kan leda till att intyg för genomgången kurs ej kan erhållas.

Giltig frånvaro

  • Egen sjukdom och vård av barn (VAB) som anmälts på sjukdagen före kl 09.00.
  • Beviljad ledighet.
  • Lämna meddelande om sjukfrånvaro på skolans telefonsvarare, 044-7814650.
  • Sjukintyg från den åttonde (8) sjukdagen,  i särskilda fall  från första sjukdagen.

Ledighet
Ledighet upp till 3 dagar kan sökas hos din kursledare.  Om du önskar längre ledighet beslutar rektor om detta.  Begäran om längre ledighet måste göras minst 3 veckor i förväg.