Furuboda folkhögskola har nolltolerans när det gäller mobbning eller annan kränkande behandling. Om någon deltagare upplever sig vara utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling skall han/hon omgående anmäla detta till kursledare, kurator eller rektor. Varje anmälan om mobbning kommer att hanteras enligt handlingsplanen nedan.

Definition av mobbning
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det, när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, genom fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av mobbning alltid skall tas på allvar.

Handlingsplan

När någon uppfattar sig vara utsatt för mobbning/kränkande behandling ansvarar kursledare för lämpliga åtgärder. Kursledaren informerar rektor.

Åtgärderna ska bestå av att:

Ta reda på fakta.

Hålla enskilda samtal med den utsatte.

Hålla enskilda samtal med mobbaren/mobbarna.

Fatta beslut om åtgärder.

Dokumentera det inträffade och beslutade åtgärder.

Svara för att stöd ges till såväl den mobbade som mobbaren/mobbarna.

Svara för uppföljning av att de beslutade åtgärderna efterlevs.

 

Furuboda i augusti 2011

 

Bengt Lindner

tf rektor