Handlingsplan i drog- och alkoholfrågor

Skolans uppfattning är att samhället ska ge möjlighet för människor att leva i en drog- och alkoholfri miljö. Skolan är en arbetsplats med samma juridiska krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Därför erbjuder vi på Furuboda folkhögskola en drog- och alkoholfri skolgång.

Det är förbjudet att använda alkohol eller andra droger på skolans område. Det är inte heller tillåtet att komma påverkad till lektioner.

All personal har skyldighet att uppmärksamma och rapportera kännedom eller misstanke om missbruk till rektor eller enhetschef.

Rektor och/eller enhetschef hanterar anmälda ärenden enligt följande plan:

  • Personligt samtal för att utreda vad som har hänt.
  • Beslut om eventuell drogtest/alkotest. Skolan ombesörjer kostnader i samband med provtagningar. Någon från gruppen för elevhälsa eller annan personal följer alltid med till en provtagning. Vid positivt test får deltagaren en muntlig varning. Information ges också om vilka möjligheter till hjälp som finns avseende samtal och/eller behandling.
  • Om deltagaren fortsätter att bryta mot skolans policy avseende droger och alkohol, uppmanas deltagaren att frivilligt avbryta sina studier och får därmed ett intyg på sin närvarotid på skolan. I annat fall avskiljs** den studerande.
  • Om deltagaren ej medverkar till drogtest/alkotest leder det till avstängning*, alternativt avskiljning** från skolan. Om misstanke finns avseende drogförsäljning polisanmäls detta. Bekräftas misstanke avskiljs deltagaren från vidare studier.

Rökning är endast tillåten på markerade platser och är förbjudet inomhus.

 *tillfälligt avbryta studierna, **avsluta studier med omedelbar verkan