Musikverkstan

Att möjliggöra musik – tillgänglig ensembleverksamhet

Kursstart:13 september 2015  –  23 maj 2016

Distanskursen Att möjliggöra musik – tillgänglig ensembleverksamhet vänder sig till dig som är intresserad av musikhandledning ur ett tillgänglighetsperspektiv samt har egna upplevelser och erfarenheter av arbete antingen inom musikhandledning och/eller verksamhet riktad mot personer med funktionsnedsättning. Kursen pågår under två terminer och innefattar förutom arbete på kursens plattform också sex träffar som är förlagda på Furuboda Folkhögskola. Kursens deltagare kommer att arbeta med praktiska övningar, föreläsningar, självstudieuppgifter och gruppdiskussioner.

Efter genomgången kurs förväntas du ha fler verktyg och en ökad förståelse för vad som krävs för att leda inkluderande musikaktiviteter i grupp, att främja alla personers rätt att aktivt delta, uttrycka sig och att påverka sin omgivning. Kursen ska också ge dig en större förståelse för vilka utmaningar olika former av funktionsnedsättningar kan ge, och hur du kan anpassa lärmiljön, metoderna och verktygen efter detta.

Inplanerade träffar under höstterminen:
21 – 22 september
19 – 20 oktober
23 – 24 november

Examination och kursintyg
Examination av kursdeltagarens kunskap sker fortlöpande under kursen genom muntliga och skriftliga redovisningar, aktivt deltagande i diskussioner på seminarier samt ett avslutande examinationsarbete som genomförs i grupp om minst två deltagare.
Efter godkänt kursdeltagande utfärdas ett intyg om avklarad kurs.

Behörig att söka: Den som är intresserad av musikhandledning ur ett tillgänglighetsperspektiv samt har egna upplevelser och erfarenheter av liknande arbete

Ansökan distanskurs

Ansökningsförfarande:
Skicka in ansökningsblankett till:
Furuboda Folkhögskola
Skolkansliet
296 86 Åhus

Märk kuvertet Ansökan distanskurs

Sista ansökningsdag: 10 september 2015.
Kursstart: 16 september 2015.

Frågor:
För mer information om kursen kontakta Mathias Tofte eller John Säbom, kursledare.

John Säbom, 044 – 781 46 50
john.sabom@furuboda.se

Mathias Tofte,
mathias.tofte@furuboda.se

Välkommen att söka!