001distanskurser_580x184
Att läsa på distans innebär att du varvar självständigt arbete hemifrån med träffar på
vår folkhögskola. Kursledaren ansvarar för träffarna och håller också i kontakten med alla deltagare via vår utbildningsplattform. En viss datorvana och tillgång till en internetuppkoppling krävs för att delta.

OBS! Kursen är just nu vilande!

Att möjliggöra musik – tillgänglig ensembleverksamhet vänder sig till dig som är intresserad av musikhandledning ur ett tillgänglighetsperspektiv samt har egna upplevelser och erfarenheter av arbete antingen inom musikhandledning och/eller verksamhet riktad mot personer med funktionsnedsättning. Kursen pågår under två terminer och innefattar förutom arbete på kursens plattform också sex träffar som är förlagda på Furuboda Folkhögskola. Kursens deltagare kommer att arbeta med praktiska övningar, föreläsningar, självstudieuppgifter och gruppdiskussioner.

Läs mer om kursen

Ansökan distanskurs

För mer information om kursen kontakta Mathias Tofte eller John Säbom, kursledareJohn Säbom, 044 – 781 46 50
john.sabom@furuboda.se

Mathias Tofte,
mathias.tofte@furuboda.se