Infomration om eventuell funktionsnedsättning, sjukdom, allergier eller annat som är viktigt för skolan att känna till, skriver du det på ansökningsblankettens baksida.
Likaså om du går på någon speciell diet.

Häslodeklarationen har vi slopat.