Läråret 2016 – 2017 är över och sommarlovet är här!

Sommarlovet innebär slutet på studietiden på Furuboda folkhögskola för en del av deltagarna, för andra är det sommaruppehåll med fortsatta studier till hösten.

Många av deltagarna i assistentkursen, som är ettårig, har redan ett arbete som väntar efter avslutade studier och praktikveckor. I Allmän kurs Behörighet med studier på gymnasie- eller grundskolenivå, tar 5 deltagare sin gymnasieexamen idag. Grattis till alla som kämpat och nu nått sina mål.

Vi på Furuboda folklhögskola önskar alla en skön sommar!