Under slutet på vårterminen är det många av kursena i folkhögskolan som gör studiebesök och skolresor både  i närområdet och längre bort. 

På temalektionerna under tidig vår har Allmän kurs Omvärld, AKO och Allmän kurs Framtid, AKF studerat de nordiska djuren på olika sätt. Alla deltagare har gjort varsin affisch om ett av de nordiska djuren, dessa finns utställda på Furuboda folkhögskola i Nya skolans korridor. Vi har pratat om hur djuren lever, skillnad mellan däggdjur, fiskar och fåglar. Lärt oss om de olika landskapsdjuren och även lyssnat på djurens olika läten, berättar kursledaren Agneta Strömberg.

Som avslutning på temat ”Nordiska djur” besökte de båda kurserna Skånes djurpark, där de bara har nordiska djur. Bilderna är tagna vid besöket i djur parken.